Levetidsforlengelses-oppgradering og ICCP ettermontering

Prosjekter

I 2012 ble Otech Marine Services gitt oppdraget med å utføre en Spesiell Periodisk Inspeksjon av boreriggen Eirik Raude.

 

I tillegg til de rutinemessige operasjoner som ventiloverhaling, thruster utskiftninger og UWILD inspeksjoner, krevde Ocean Rig at Rig skulle installere et nytt katodisk beskyttelsessystem.

 

Prosjektet krevde at dagens offeranodesystem skulle erstattes av et nytt inntrykket strømkatodisk beskyttelsessystem, og at alle arbeider skulle være avsluttet i løpet av en periode på inntil 28 dager som et nøkkelferdig prosjekt.

 

For Otech Marine Services begynte planlegging og anskaffelse 6 måneder før planlagt mobiliseringsdato, med prosjektering, innkjøp av ICCP maskinvare og produsering av monteringstegninger, planer samt å få godkjenning fra Klasse-myndighetene for omfanget av arbeidet.

 

En stor mengde elektriske- og rørarbeider ble utført under transporten av fartøyet fra Afrika og når man kom fram til stedet ble den endelige installasjonen utført inkludert Cofferdaminstallasjoner, skjæring av skroggjennomføringer fra innsiden av ballasttanker og installasjon av nye cofferdammer, anoder og kontrollsystem. Prosjektet ble gjennomført før planen i løpet av 24 dager.

avantLevetidsforlengelses-oppgradering og ICCP ettermontering